Acceptable Use Policy

Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (KEKP), tamamı Servisler olarak adlandırılan VeriTeknik Hizmetleri’nin doğru kullanımına ve yasaklara ilişkin kuralları açıklamaktadır. Bu kurallar, hizmet kalitemizi ve bütün müşterilerimizin önceliklerini korumak için kaçınılmaz olarak konulmuştur. Servise kayıt olup, hüküm ve koşulları kabul ederek, bu Politikayı ve kurallarını da tanımış, kabul etmiş ve sözleşmenin Hüküm ve kurallarına bağlı olduğunuz sürece bu kurallara da bağlı kalacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

1- Değişiklik. VeriTeknik bu kuralları istediği zaman değiştirme ve değişiklikler web sitesinde duyurulur duyurulmaz anında uygulamaya geçme hakkını saklı tutar.

2- İhlal. Bu kuralların ihlali kesinlikle yasaktır. Herhangi bir ihlal sonucunda, askıya alınma, fesih ve/veya bu politikanın kuralları çerçevesinde ele alınan bir ihlal sonucu VeriTeknik’e gelebilecek herhangi bir zararın tazmini söz konusudur. Servisinizin kullanımından ve Servisin kullanımı sırasında yaptığınız karşıya yükleme (upload), karşıdan yükleme (download) ya da aktarımların içeriğinden sadece siz sorumlusunuz. VeriTeknik bu kuralların ihlal edildiğine karar vermede tek söz sahibidir. Herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda, sistemdeki dosyalar karşıdan yüklemelere kapatılacak ve hesabınız gelecekteki karşıdan yüklemeler için etkisiz hale getirilecektir. KEKP’yi ihlal eden herhangi bir hesap için hiçbir para iadesi söz konusu olamaz. KEKP’nin ihlali durumunda, gerekirse herhangi bir materyal ya da bütün materyaller, ulusal ya da uluslararası bir yasaya aykırı harekete ilişkin hukuki işlem yapabilmeleri için gerekli mercilere sağlanacaktır.

3- Yasal Olmayan Kullanım. VeriTeknik’in Servisini sadece yasal amaçlarla kullanabilirsiniz. Herhangi bir yasayı, düzenlemeyi ya da bu Politika kurallarını ihlal eden her türlü materyalin aktarımı, dağıtımı, satışı veya depolanması kesinlikle yasaktır. Bunlar, telif hakkı saklı olan herhangi bir materyal (telif hakkı nerede olursa olsun), ticari markalar, patent, ticaret sırları, yasalara aykırı olma tehdidi taşıyan ya da ihracat yasalarını ihlal eden müstehcen, küçük düşürücü materyaller ve benzerleridir. Kabul edilemez sayfa içeriği ve linkler de şöyledir: korsan (lisanssız) yazılım, hacker programları ya da arşivleri, şifresi kırılmış program siteleri (Warez sitesi), telif hakkı olan müzik, mp3 gibi materyaller ve Sistem İdarecileri ve/veya Yöneticileri tarafından bu bölüme uygun düştüğü düşünülen başka her türlü materyal ve link. VeriTeknik, sunucuya, ağlara, donanıma, ismine, müşterilerine veya herhangi bir üçüncü şahsa zararlı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği sınırlama, yasaklama veya kaldırma hakkını saklı tutar.

4-  E-posta. (E-mail) VeriTeknik’in sunucuları aracılığıyla Spam (mesaj sağanağı) ya da talep edilmemiş toplu e-postalar göndermek kesinlikle yasaktır. Spam e-posta kapsamına şunlar girmektedir:

 1. Alıcı tarafından talep edilmemiş ticari reklam gibi herhangi bir reklam çeşidi;
 2. Kişilere talep etmedikleri halde bilgilendirme amaçlı duyurular gönderilmesi;
 3. Dili, geliş sıklığı, sayısı ya da büyüklüğü itibariyle sıkıntı veren, rahatsız eden e-postalar;
 4. Zincir e-postalar;
 5. “e-posta bombardımanı” gibi kötü niyet taşıyan e-postalar;
 6. Sahte ya da yanlış bilgi içeren e-postalar;
 7. Herhangi bir Güvenli-liste (Safe-list) toplu e-posta gönderme uygulaması;
 8. VeriTeknik sunucularında ve/veya sunucularından çalıştırılan ve toplu posta gönderen komut dosyaları (betikleri) ve benzerleri. Olası bir spam durumunun bağımsız bir kuruluş tarafından VeriTeknik’e rapor edilmesi halinde, spam yaptığı iddia edilen hesap aklanana ya da spam yaptığı kanıtlanana kadar bu hesap askıya alınır. Aynı zamanda, diğer ISP veya veri merkezlerinin hizmetlerini spam için kullanır ama bu etkinlikleri VeriTeknik sunucularında bulunan Servislerinizle ilişkilendirirseniz bu Politikanın kurallarını ihlal etmiş sayılırsınız. VeriTeknik bu hükmün ihlal edilip edilmediğine karar verecek tek söz sahibidir. Bu hükmün herhangi bir şekilde ihlali hesabınızın hemen feshedilmesi ve en az 200,00 TL’lik bir para cezası ile sonuçlanır.

5-  Toplu e-posta Toplu e-posta gönderimlerinin yasal kullanımı şunları gerektirmektedir:

 1. Kullanıcının kendi isteğiyle belli bir listeye katılmış olması;
 2. Kullanıcının bu listeden kendi ismini istediği zaman çıkarabilme olanağının bulunması;
 3. Bir önceki olanağın kullanıcıya gönderilen her e-postada belirtilmesi;

 

6-  Sunucu Kaynakları. VeriTeknik, sunucu performansına ve ağ bütünlüğüne zarar vermeyen hesapların, CPU ve sunucu kaynaklarını kabul edilebilir şekilde kullanmasına izin verir. Bu kaynakların herhangi bir şekilde kötü kullanılmasının ya da gereğinden fazla, aşırı kullanıldığının Sistem İdarecileri tarafından tespit edilmesi, hesabınızın askıya alınmasıyla sonuçlanır.  Aşırı sunucu hitleri, hit flooding, bant genişliğinin aşırı kullanımı, DoS, bant genişliği flooding, bozuk komut dosyası, kötü biçimlendirilmiş ya da aşırı olan içerikler ve benzeri her türlü duruma bağlı olarak ortaya çıkan, CPU’nun, Ağ ya da sunucu kaynaklarının aşırı kullanımı, sunucun kötü kullanımı kapsamına girer.

7-  Korsancılık. VeriTeknik sunucuları üzerinden yasal olmayan herhangi bir yazılımın karşıdan yüklenmesine izin vermemektedir. Bu durumun her türlü ihlali hesabınızın feshedilmesiyle sonuçlanır.

8-  Yetişkinlere Yönelik İçerik. Yetişkinlere yönelik siteler, pornografi ve cinsellikle ilgili ürünlerin alım satımı ve ilgili bütün diğer faaliyetler yasaktır. Bu yasak kapsamına, cinsellikle ilgili içeriğe işaret eden ya da yetişkinlere yönelik başka yerlerdeki içeriklere link veren siteler girmektedir. Aynı zamanda, yasal olmayan, küçük düşürücü, müstehcen, zararlı, tehdit edici, rahatsız edici materyallerin depolanması, satılması, dağıtılması, bunlara link verilmesi, reklamının yapılması, promosyonunun yapılması ya da barındırılması veya kişilik haklarının ya da toplumsal hakların ihlali ve benzerleri yasaktır.

9-    Genel Betikler / CGI – betikleri. VeriTeknik Servisleri üzerinde bulundurduğunuz betiklerin güvenliği ve güncelliğinden siz sorumlusunuz. Sistem performansına zarar verebilecek ya da sistem kaynaklarını aşırı kullanan betikler size haber verilmeksizin kapatılabilir.

10-  Sistem ve Ağ Güvenliği. VeriTeknik’e ya da üçüncü bir şahsa ait sunucuların, sistemlerin ya da ağ güveliğinin, Servislerin kullanımı aracılığıyla herhangi bir şekilde ihlali yasaktır ve suç teşkil edebilir. VeriTeknik ihlal içeren böyle bir durumu inceleyip eğer suç teşkil eden bir durumdan şüphelenirse gerekli gördüğü kanuni mercilerle işbirliği içine girebilir. Bu durum kapsamına:

 1. Virüsler; Truva Atı (Trojan Horse), solucanlar (worms), zaman bombası (timing bomb), eggdrops, otomatik iptal programları (cancel bots) ya da sistemi, programları, verileri veya kişisel bilgileri kötü etkileyecek herhangi bir bilgisayar programlama rutini gibi yıkıcı ya da zarar verici içeriğin yayılması ya da barındırılması;
 2. Hacking ya da izinsiz oturum girişimleri; problama, port tarama, trafik ya da oturum taramaları.
 3. Servis Kesintisi Oluşturma; Herhangi bir kullanıcıya, ana bilgisayara veya ağa sunulan hizmetin aksatılmasına yönelik olarak, sistemin bir şekilde aşırı yüklenmesi, her türlü sistem saldırıları ya da yerel ya da internet üzerinden, herhangi bir yolla, kullanıcının uçbirim oturumunu aksatabilecek şekilde tasarlanmış herhangi bir program/komut dosyası/komut ya da mesajla gelebilecek sahtecilik yapma.
 4. Port Tarama; Herhangi bir ağda, sunucuda ya da sistemdeki verilerin, bunların sahibinden izin alınmaksızın taranması ve benzeri türde herhangi bir bilgi edinme girişimi;
 5. Plan Dışı Kullanım; Herhangi bir şekilde sistem kısıtlamalarına uymama ve
 6. Anonim Kullanım; Başka kişilere şifre vererek izinsiz erişime sebep olma ve benzeri türde hesabın güvenliğini sağlayamama durumu girmektedir.

11- Sahte İçerik. Herhangi bir sahte ürünün, hizmetin, Servisin ya da promosyonun (örneğin, hemen para kazan Servisleri, zincirleme postalar) dağıtımını yapma ya da bunları satışa sunma, veya herhangi bir üyelik formu, kontrat ya da kayıtla yapılan online başvuruda yanlış bilgi verme, veya kredi kartı numarası, telefon numarası, e-posta adresi ya da ev adresi ve benzeri bilgilerin Servislerin kullanımı aracılığıyla herhangi bir şekilde hileli kullanımı kesinlikle yasaktır.

12- Sayfası Olmayan Site. VeriTeknik, paylaşımdaki sunucuları üzerinde dosyaların depolanmasına ya da yedeklenmesine izin vermemektedir. Web sitesinin web üzerinden erişilebilen en üst dizinin üstüne yerleştirilen her türlü içerik bir idareci tarafından incelenebilir. Bu idareci söz konusu içeriğin uygunsuz olduğuna veya bu içeriğin depolama sınırlarımızın sömürüsüne yönelik olduğuna karar verirse, bu içerik KEKP’nin 3. Hükmünün ihlali anlamına gelir ve daha önceden haber verilmeksizin sunucularımızdan kaldırılır.